Welkom op dit forum. Log in om deze melding te laten verdwijnen. Nog geen account? Registreer dan gratis.

Wetten en regels voor verkoop aan consumenten

Master

Administrator
Medewerker
Deze informatie komt van www.acm.nl:
Hoe zitten de regels voor de consumentenverkoop in elkaar?

De ACM let erop of bedrijven zich aan houden aan de regels voor verkoop aan consumenten. Die regels zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten. De regering heeft sommige wetten uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een ministerie kan zo’n AMvB weer uitwerken in een ministeriële regeling. De ACM vult haar beleidsruimte verder in met beleidsregels.


Hieronder vindt u het overzicht van al deze wetten en regels op het gebied van telecommunicatie. Let op: als u op een link klikt, verlaat u onze website.

En uiteraard worden de linken verder ook geplaatst:

Europese verordeningen voor verkoop aan consumenten

Nederlandse wetten voor verkoop aan consumenten

en consumentenzaken in:

Algemene Maatregelen van Bestuur voor verkoop aan consumenten

Ministeriële regelingen voor verkoop aan consumenten

Ministeriële beleidsregels voor verkoop aan consumenten

Richtsnoeren en beleidsregels van de ACM voor verkoop aan consumenten


 
Bovenaan